EC HELPDESK

 

 

waarschijnlijk het langst bestaande kantoor in zijn genre aan de COSTA BLANCA

Velen maken de keuze voor een bepaald kantoor enkel afgaand op het feit dat er iemand werkt die Nederlands praat.  Maar hou er rekening mee...personeel kan vertrekken en dan sta je daar.  EC HELPDESK heeft steeds onder Nederlandstalig beheer gestaan